Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Praca socjalna - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_PRS_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 10.09.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, godz. 9:00-13:00.


Od kiedy pamiętasz próbujesz „naprawiać świat” i starasz się pomagać innym. Sąsiedzi, rodzina, znajomi, a nawet nieznajomi zawsze wiedzą, że na Twoją pomoc i wsparcie mogą liczyć. Po prostu lubisz pomagać. Jednocześnie wiesz, że trzeba robić to w przemyślany sposób i mądrze - tak, aby faktycznie pomóc danej osobie, a nie ją od pomocy uzależniać. Działałeś już jako wolontariusz, pomagałeś organizować różne zbiórki, masz już podstawy wiedzy dotyczące pracy socjalnej, teraz chcesz ją jeszcze pogłębić, aby pracować z osobami społecznie wykluczonymi. Kierunek ten ma charakter praktyczny – poznasz na nim różne formy pomocy społecznej adresowanej zarówno do jednostek, jak i całych grup społecznych. Na tych studiach zagłębisz się w takie zagadnienia jak, np. współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, zarządzanie projektami socjalnymi czy prawo rodzinne i opiekuńcze. Nabędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu pracownik socjalny.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
 • zarządzanie usługami społecznymi

Co po studiach?

Możesz pracować w różnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, np. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej czy domach pomocy społecznej. Swoją wiedzę wykorzystasz też w placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Możesz też zakładać własne instytucje, fundacje czy stowarzyszenia wspierające osoby wykluczone społecznie lub pracować w organizacjach pozarządowych. Będziesz też przygotowany do pracy w placówkach, które nie należą do systemu pomocy społecznej (np. w placówki opieki zdrowotnej czy zakłady karne). Możesz też poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych.

Możliwości w trakcie studiów: 

 • realizowanie części zajęć w formie zdalnej (nawet po zakończeniu pandemii),
 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,
 • dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
 • praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,
 • rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
 •  Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku: praca socjalna.