Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika specjalna - stacjonarne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod PIP_PSP_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 59
Czas trwania 5 lat
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, w godzinach 9:00-13:00

Telefon: 81 537 63 08 - czynny w godzinach dyżurów

 


Nie stawiasz sobie łatwych zadań. Wiesz, że realizacja tych najtrudniejszych daje największą satysfakcję. Właśnie dlatego chcesz spróbować swoich sił w nieco bardziej wymagającej dziedzinie pedagogiki i zająć się pracą z osobami, które nie są w pełni sprawne i samodzielne. Na tym kierunku przygotujesz się do tego pod każdym kątem. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Będziesz przygotowany do pracy zarówno z osobami z zaburzeniami sensorycznymi (np. wzroku, słuchu), intelektualnymi (różnego stopnia), a także autystycznymi. Dowiesz się, jak pracować z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, które mają trudności w uczeniu się i zdobędziesz kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej. Na studiach zagłębisz się w takie zagadnienia, jak np. psychologia rozwojowa i wychowawcza, andragogika specjalna, diagnoza i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, poznasz też język migowy i alfabet Braille’a. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu 
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna 

Co po studiach?

Z dyplomem pedagogiki specjalnej pracę znajdziesz w przedszkolach i szkołach specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą. Swoją wiedzę możesz też wykorzystać w różnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz rewalidacyjno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych. Możesz pracować także w instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, takich jak stowarzyszenia, fundacje czy organizacje pozarządowe. 

Możliwości w trakcie studiów: 

 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,
 • dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
 • praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,
 • rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
 • Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język polski;
- język obcy nowożytny.