Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod PIP_PSY_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 125
Czas trwania 5 lat
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, w godzinach 9:00-13:00

Telefon: 81 537 63 08 - czynny w godzinach dyżurów

 


Interesują Cię zakamarki ludzkiego umysłu i duszy. Ich odkrywanie jest dla Ciebie fascynujące jak podróż w nieznane. Z zainteresowaniem i bez oceniania potrafisz słuchać innych ludzi. Jesteś osobą bardzo otwartą, ale i taką, przy której inni bez problemu się otwierają. Wiesz, że praca psychologa jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna. Masz jednak dużą motywację i chęć niesienia pomocy innym w czasach, kiedy coraz więcej osób potrzebuje psychologicznego wsparcia. Na tym kierunku zagłębisz się w takie dziedziny wiedzy, jak np. psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, metodologia badań psychologicznych, diagnoza psychologiczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia poznania czy pomoc psychologiczna. W zależności od wybranej specjalności czeka Cię jeszcze szereg innych interesujących zajęć. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności:

 • psychologia kliniczna i neuropsychologia: 

Zajmiesz się głównie kliniczną psychologią stosowaną, czyli problemami klinicznymi dzieci i młodzieży, dorosłych i ludzi starszych. Zagłębisz się w aktualne problemy społeczne, m.in. uzależnienia, przemoc w rodzinie, ale też w zaburzenia rozwojowe czy problemy psychologiczne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Poznasz wybrane aspekty psychologii sądowej, zgłębisz wiedzę o zaburzeniach poznawczych, emocjonalnych, osobowości oraz innych konsekwencjach uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Zajmiesz się też zagadnieniami z dziedziny neuropsychiatrii i neuropsychologii dotyczącymi problemów psychologicznych ludzi np. po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi czy schizofrenią. Na tej specjalności dowiesz się też więcej o psychoterapii, rehabilitacji neuropsychologicznej oraz innych formach pomocy psychologicznej.

 • psychologia społeczna:

Poznasz najnowsze teorie i badania z zakresu analizy mechanizmów oddziaływań społecznych oraz procesów poznania i postrzegania społecznego. Zajmiesz się zagadnieniami z zakresu psychologii perswazji i wpływu społecznego, psychologii środowiskowej, konfliktów społecznych oraz wybranych aspektów społecznych pracy człowieka (np. zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kryzysowym czy podejmowaniem decyzji). Specjalność ta obejmuje też zachowania konsumenckie, działania reklamowe, marketing polityczny czy sztukę prezentacji publicznych. Udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie metodologii i analizy badań społecznych, zwłaszcza marketingowych. 

 • psychologia wspomagania rozwoju i edukacji:

Przygotujesz się do pracy w różnych instytucjach zajmujących się edukacją – począwszy od wczesnej interwencji i wspomagania, przez pomoc psychologiczną w szkołach każdego szczebla po specjalistyczną pracę diagnostyczno-terapeutyczną w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dowiesz się, jak diagnozować, wspomagać i prowadzić terapię zaburzeń neurorozwojowych (np. dysleksji czy SLI) czy innych problemów (np. mutyzm, lęk szkolny, zaburzenia okresu dorastania), ale też poznasz metody wspierania uczniów zdolnych.

Co po studiach?

Z wykształceniem psychologicznym możesz pracować jako terapeuta w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, placówkach medyczno-leczniczych czy oświatowo-wychowawczych. Wiedzę psychologiczną z powodzeniem wykorzystasz też w różnych firmach szkoleniowych i doradczych, ale także w mediach, agencjach reklamowych czy branży marketingowej. Możesz też kontynuować karierę naukową i badawczą na studiach w szkole doktorskiej lub zdobywać kolejne kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Możliwości w trakcie studiów: 

 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,
 • indywidualnie dopasowany program praktyk zawodowych,
 • dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
 • praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,
 • rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
 • Laboratorium Badawczo-Dydaktyczne dla psychologów
 • Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są: 
- język polski;
- jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka.