Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rozwój zasobów ludzkich - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_RZL_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Rozwój zasobów ludzkich
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 29
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 10.09.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

  • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 10 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
  • 14-16 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, godz. 9:00-13:00.


Trzysemestralne studia magisterskie przygotowują specjalistów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w obszarze wsparcia zespołów pracowniczych, indywidualnych i grupowych działań coachingowych w przedsiębiorstwach, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom będących wynikiem przemian okresu pandemii i destabilizacji społeczno-ekonomicznej rynku pracy. Treści programowe kładą nacisk na współczesne aspekty środowiska pracy, wirtualizację życia zawodowego, globalizację zasobów pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju jednostki w sytuacji pracy.

Specjalności:

  • Coaching z elementami psychologii
  • Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju

W ramach kierunku Rozwój Zasobów Ludzkich proponowane są dwie specjalności (coaching z elementami psychologii oraz specjalista do spraw szkoleń i rozwoju), które wpisują się w oczekiwania społeczne i rynkowe determinowane zmiennymi uwarunkowaniami otoczenia zarówno w odniesieniu do potrzeb pracodawców jak i pracowników. Program ukierunkowany jest na indywidualne wsparcie potrzeb poznawczych osoby dorosłej jako podmiotu kreującego własną ścieżkę rozwoju, a także człowieka w sytuacji pracy jako podmiotu, którego rozwój determinowany jest potrzebami i oczekiwaniami pracodawców.

Możliwości w trakcie studiów:

Studenci w trakcie studiów będą mieli możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych konsultantów funkcjonujących na polskim i zagranicznym rynku doradczym, wyjazdów w ramach programu Erasmus +, a także odbywania praktyk w firmach konsultingowych i szkoleniowych.

Mocne strony:

Jest to pierwszy tego typu program w Polsce przygotowany przez Wydział Pedagogiki i Psychologii nawiązujący do oferty rozwijanej od lat w uniwersytetach amerykańskich. Studia tego typu przygotowują specjalistów w obszarze systemowego wsparcia rozwoju pracowników, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom środowiska pracy zarówno w przedsiębiorstwach i instytucjach różnych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów II stopnia kierunku „Rozwój zasobów ludzkich” posiada rozbudowaną wiedzę niezbędną do rozumienia roli profesjonalnie wypełnianej funkcji wspierającej działania prorozwojowe w tym coachingowe oraz szkoleniowe we współczesnych organizacjach w celu budowania, rekonstrukcji i tworzenia potencjału ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju zawodowego zespołów i jednostek. Potrafi również odpowiednio reagować i prowadzić działania prorozwojowe i wspierające wobec osób wymagających pomocy w zakresie funkcjonowania na rynku pracy, w sferze zawodowo-edukacyjnej oraz innych obszarach życia. Jego profesjonalna aktywność ukierunkowana może być na działania profilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem elementów pomocy terapeutycznej. Przygotowany jest do wspierania merytorycznego kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w procesie projektowania i rozwoju kompetencji poznawczych pracowników w kontekście realizacji strategii organizacji oraz profesjonalnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, opartego na interdyscyplinarnej podbudowie teoretycznej.

Co po studiach?

Specjalność: Coaching z elementami psychologii.

Miejsca pracy: firmy konsultingowe, agencje HR, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, konsultanci świadczący profesjonalne usługi w zakresie coachingu w dowolnej branży i na każdym poziomie organizacyjnym w przedsiębiorstwach różnych typów w tym (MSP) małych i średnich przedsiębiorstwach, korporacjach, organizacjach non-profit, administracji publicznej a także świadczący wsparcie indywidualne (coaching kariery, leadership coaching i inne).

Specjalność: Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju.

Miejsca pracy: wsparcie systemowe organizacji w rozwiązania szkoleniowe i rozwojowe w dowolnej branży i na każdym poziomie organizacyjnym w przedsiębiorstwach różnych typów w tym (MSP) małych i średnich przedsiębiorstwach, korporacjach, organizacjach non-profit, administracji publicznej, niezależny konsultant-trener wewnętrzny i zewnętrzny, ewaluator efektywności programów szkoleniowych, ponadto specjalista w firmach konsultingowych oraz agencjach HR.

 


Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Podstawę kwalifikacji stanowi dyplom ukończenia studiów wyższych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.