Bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne drugiego stopnia


W mocy od: 15 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.