Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod POL_DKS_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 64
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, Lublin, sala A.2.04 w godz. 10:00-15:00.

Telefon:  (81) 537 60 25


Interesują Cię ludzie i to, co się dzieje na świecie. Wiesz co, gdzie i kiedy, i to w każdej części globu! Zawsze masz oczy, uszy i okienka przeglądarki szeroko otwarte. Oglądasz wiadomości na każdej stacji, przeglądając w tym samym czasie serwisy internetowe i słuchając serwisów radiowych. Lubisz nie tylko zdobywać, ale także przekazywać ciekawe i ważne informacje innym. Wierzysz w dziennikarską misję, jednak wiesz też, że w tym zawodzie przyjdzie Ci się zmierzyć z różnymi dylematami i wyzwaniami. Cenisz sobie stare media i zasady, ale jesteś też otwarty na te nowe, które dają ciekawe możliwości dla pracy dziennikarza. Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna masz szansę na zdobycie odpowiedniej wiedzy w zakresie funkcjonowania mediów, zarządzania mediami, uwarunkowań międzynarodowych, kulturowych, technologicznych komunikowania społecznego. Studia te zapewnią Ci także   praktyczne przygotowanie się do pracy dziennikarza, dzięki zajęciom ze specjalistami z wiodących redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych.
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:
• marketing polityczny,
• medialna.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i nowych (Internet). Ponadto jego kompetencje pozwalają na pracę w agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
Co po studiach?
 
Możesz podjąć pracę w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: zarówno w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), jak i nowych (Internet). Swoją wiedzę z powodzeniem wykorzystasz też w agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych czy w charakterze doradcy ds. mediów. Możesz też oczywiście podjąć studia II stopnia i poszerzać swoją wiedzę zarówno na dziennikarstwie, jak na innych pokrewnych kierunkach.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),
• survival, wyjazdy studyjne do instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, redakcji czasopism,
• praktyczne zajęcia, m.in. z fotografii oraz produkcji telewizyjnej i radiowej w nowo otwartym studio radiowo-telewizyjnym wydziału;
• możliwość dołączenia do Legii Akademickiej,
• działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum),
• spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 
• atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
• działalność Samorządzie Studenckim,
• szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
• programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Pod czas rekrutacji pod uwagę są brane dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.