Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne pierwszego stopnia


W mocy od: 15 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Pod czas rekrutacji pod uwagę są brane dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.