Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nowe media - zaoczne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod POL_NOM_Z2
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Nowe media
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 19.09.2023 12:00)

Szanowni Kandydaci

Informujemy, że w związku z wyczerpanieme limitu miejsc, rekrutacja na tym kierunku została zakończona.

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 17 - 21 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 26 - 28 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób 
 • 14 - 15 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 19 - 21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 21 września, godz. 12:00 - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

sala A.2.04

godziny: 9:00-14:00

tel. +48 81 537 60 25, wkr.pd@mail.umcs.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznych przemian społecznych, co w efekcie tworzy zapotrzebowanie na ekspertów w zakresie tworzenia i zarządzania nowymi mediami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców przygotowaliśmy ofertę studiów dostosowanych do realiów współczesnego rynku pracy. Absolwent kierunku „Nowe media” nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji w mediach społecznościowych oraz zdobędzie kwalifikacje w obszarze kreowania wizerunku marki osoby, produktu i usługi w sieci.

„Nowe media” to idealny wybór dla osób, które interesują się ewolucją komunikacji medialnej i problematyką przemian społeczeństwa cyfrowego. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią trafnie rozpoznawać, diagnozować i analizować trendy oraz kierunki rozwoju nowych mediów stanowi główną przesłankę do podjęcia studiów o innowacyjnym charakterze. Zdobyte kwalifikacje będziesz mógł wykorzystać w biznesie, marketingu, polityce, kulturze i administracji.

Studenci pozyskają m.in. wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu nowych mediów w wymiarach: społecznym, kulturowym i technologicznym.

Program kierunku „nowe media” jest unikatowy w skali całego regionu.

Możliwości w trakcie studiów:

- zajęcia ze specjalistami posiadającymi doświadczenie w obszarze social mediów i komunikacji wizerunkowej

 - działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance” i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum);

 - spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi, reklamy, mediów i kultury;

- rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,

- szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS;

- programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST)

 

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 1. Komunikacja wizerunkowa
 2. Social media

 Mocne strony

Mocną stroną kierunku jest jego innowacyjność oraz bezpośrednie przełożenie zdobytej wiedzy na umiejętności praktyczne, które można wykorzystać od razu po ukończeniu studiów. Absolwenci zapoznając się z najnowszymi trendami rozwoju nowych mediów, mogą wnieść specjalistyczną wiedzę do miejsca pracy. Szczególnie atrakcyjne w ocenach interesariuszy wybrzmiało powołanie dwóch specjalizacji, tj. social media i komunikacja wizerunkowa, które stanowią dwie główne gałęzie dynamicznie rozwijających się nowych mediów. Program umożliwia zdobycie kompetencji uznawanych za najbardziej pożądane na rynku pracy – w świetle raportów, kluczowego znaczenia nabierają obecnie umiejętności w obszarze rozwoju nowych mediów, których nie da się zastąpić sztuczną inteligencją, a więc komunikacji online, myślenia kreatywnego oraz logicznego rozumienia i rozwiązywania złożonych problemów zachodzących w rzeczywistości wirtualnej.  Nowatorstwo oferowanego programu uwzględnia najnowsze trendy globalne i jest spójne ze standardami kształcenia w europejskich uniwersytetach.  Kierunek umożliwia nabycie wiedzy w zakresie nowych mediów, zrozumienia dynamicznego procesu wirtualizacji rzeczywistości, zintensyfikowanego w wyniku pandemii Covid -19, uczy trafnie analizować, definiować, identyfikować i prognozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie cyfrowym.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku nowe media to profesjonalista przygotowany do pracy zarówno w środowisku nowych mediów, agencjach reklamowych i marketingowych, jak i w firmach doradczych i konsultingowych. Absolwent będzie mógł także podjąć zatrudnienie w działach komunikacji społecznej instytucji, przedsiębiorstw czy organizacji w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym. W przypadku posiadania specjalizacji w innej dziedzinie lub prowadzenia własnego biznesu pozyska i udoskonali kompetencje niezbędne do kreowania i komunikowania marki, a także pozna nowoczesne narzędzia z zakresu komunikacji wizerunkowej oraz działalności zawodowej w mediach społecznościowych.

Po ukończeniu studiów,  będą potrafili dostosować działalność medialną do możliwości rozwijających się technologii komunikacyjnych oraz narzędzi ją wspierających tj. mediów społecznościowych, aplikacji, wirtualnej rzeczywistości.  Kluczowe będzie także nabycie umiejętności związanych z copywritingiem,  dostosowaniem contentu do kanałów komunikacji, językiem mediów cyfrowych, weryfikacją informacji (przeciwdziałaniem dezinformacji), specyfiką dziennikarstwa internetowego, wizualizacją danych, komunikowaniem w sytuacjach kryzysowych, komunikacją wewnątrz organizacji.

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje przydatne w procesie kreowania i pozycjonowania marki, w szczególności w zakresie tworzenia strategii marketingowych na potrzeby nowych mediów (serwisy społecznościowe), strategii komunikacji wizerunkowej czy przygotowywania systemu identyfikacji wizualnej i multimedialnej, a także w kontekście komunikacji wizerunkowej, budowania pozytywnego wizerunku firmy i tworzenia relacji biznesowych z otoczeniem.

Co po studiach?

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: podjęcia pracy w agencjach  PR, reklamowych, brandingowych i interaktywnych,  firmach zajmujących się pozyskiwaniem, analizą i wizualizacją danych, redakcjach czasopism i mediów elektronicznych, instytucjach kultury (np. muzea, galerie), departamentach komunikacji marketingowej jednostek administracyjnych, biurach prasowych, działach personalnych i HR instytucji, organizacjach non-profit, w zespołach produkcji treści, sklepach internetowych, agencjach SEM/SEO. Ponadto absolwent kierunku będzie przygotowany do samozatrudnienia jako influencer, youtuber, vloger, podcaster, streamer, a także do oferowania swoich usług innym podmiotom.

Absolwent kierunku nowe media odnajdzie się na rynku pracy w różnorodnych funkcjach i branżach wymagających projektowania i prowadzenia sprawnych kampanii wizerunkowych, medialnych i komunikacyjnych, a w szczególności jako:

•             doradca wizerunkowy różnych podmiotów: organizacji, instytucji, przedsiębiorstw;

•             doradca w zakresie komunikacji w firmach i w instytucjach;

•             specjalista w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych w nowych mediach;

•             pracownik agencji marketingowych, reklamowych, public relations;

•             pracownik działów marketingowych różnych organizacji i firm;

•             trener kreowania wizerunku, skutecznej komunikacji i zarządzania social mediami;

•             specjalista z zakresu komunikacji wizerunkowej;

•             specjalista zarządzania mediami społecznościowymi;

•             copywriter i content writer.


Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc na podstawie złożonego kompletu dokumentów.