Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Produkcja medialna - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod POL_PRM_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Produkcja medialna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 58
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 16.09.2023 12:00)

Terminarz rekrutacji

  • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 17-21 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 26-28 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób 
  • 14-15 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 19-21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 21 września, do godz. 12:00 - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

sala A.2.04

godziny: 9:00-14:00

tel. +48 81 537 60 25, wkr.pd@mail.umcs.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

Swoją przyszłość widzisz w mediach. Na razie intensywnie produkujesz własny content w mediach społecznościowych: kreatywne teksty, przemyślane ujęcia, ciekawie zmontowane wideo i wciągające stories. Na produkcji medialnej zdobędziesz umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci profesjonalnie organizować pracę w produkcji różnych mediów. Zarówno tych tradycyjnych: prasa, radio czy telewizja, jak i nowych: Internet, media społecznościowe i interaktywne. Jeśli marzy Ci się praca przy tworzeniu kreatywnych produkcji telewizyjnych, wideoklipów czy spotów reklamowych, jest to kierunek dla Ciebie. Dowiesz się nie tylko, jak je planować, pisać scenariusze, ale też realizować i umiejętnie prowadzić kampanie z ich wykorzystaniem. Dzięki zajęciom w świetnie wyposażonej pracowni radiowo-telewizyjnej oraz w studio telewizyjnym i radiowym nauczysz się też praktycznej obsługi sprzętu i programów graficznych, co jest w branży medialnej niezbędne. 

 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Kierunek produkcja medialna na UMCS został wyróżniony certyfikatem „Studia z Przyszłością”, co gwarantuje Ci zdobycie najlepszego wykształcenia.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności:
• produkcja w branży gier,
• produkcja wydarzenia multimedialnego,
• realizacja filmowo-telewizyjna.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku produkcja medialna (II stopnia) w pogłębionym stopniu zna istotę i specyfikę nauk o komunikacji społecznej i mediach i ich miejsca w strukturze nauk społecznych, mechanizmy społeczne, polityczne, ekonomiczne, etyczne i kulturalne funkcjonujące w środowisku medialnym, zaawansowane metody i techniki badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zna również podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji medialnej. Wie, jakie są szczegółowe zasady dotyczące realizacji projektów związanych z produkcją medialną, w tym poszerzona problematyka dotycząca estetycznych, finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu, a także zasady tworzenia projektów medialnych i kreowania działań producenckich o wysokim stopniu oryginalności oraz wysokich walorach artystycznych. Rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi elementami produkcji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem walorów estetycznych. Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i innowacyjnego rozwiązywania problemów i zadań wynikających z nieprzewidywalności środowiska medialnego, dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących do oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji. Umie przystosować właściwe metody i narzędzia do formułowania i testowania hipotez związanych z problemami z zakresu komunikacji społecznej i mediów lub opracować nowe metody i narzędzia i używać zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, przetwarzania informacji oraz do prezentowania wyników własnych badań. Potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w celu rozwiązywania problemów i wykonywania zadań praktycznych w obszarze produkcji medialnej. Komunikuje się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu produkcji medialnej oraz prowadzi debatę odnośnie do problemów środowiska medialnego. Posługuje się również językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, także w zakresie specjalistycznej terminologii. Potrafi tworzyć, realizować i wyrażać własne oryginalne koncepcje artystyczne w obszarze produkcji medialnej, korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych koncepcji artystycznych w zakresie produkcji medialnej oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę. Absolwent przygotowany jest do inicjowania i organizowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym na rzecz edukacji medialnej, a także odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, poprzez rozwijanie dorobku i przestrzeganie etosu zawodu, również poprzez rozwijanie etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
 
Co po studiach?
 
Będziesz przygotowany do produkcji i edycji programów na różnych platformach komunikacyjnych, zwłaszcza z wykorzystaniem potencjału nowoczesnych technologii i kanałów (serwisy internetowe, urządzenia mobilne, media społecznościowe). Pracę znajdziesz zarówno w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), jak i nowych (Internet), a także w firmach zajmujących się produkcją gier oraz produkcją wydarzeń multimedialnych. Swoją wiedzę będziesz mógł też wykorzystać np. w agencjach public relations, reklamie, promocji, ale też w instytucjach publicznych czy w charakterze doradcy ds. mediów. Kierunek ten kształci też kadrę zarządzającą (kierowników produkcji, producentów) przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, a nawet cyfrowe efekty specjalne na potrzeby filmu i telewizji.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),
• survival, wyjazdy studyjne do instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, redakcji czasopism,
• praktyczne zajęcia, m.in. z fotografii oraz produkcji telewizyjnej i radiowej w nowo otwartym studio radiowo-telewizyjnym wydziału;
• możliwość dołączenia do Legii Akademickiej,
• działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum),
• spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 
• atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
• działalność Samorządzie Studenckim,
• szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
• programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.