Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Społeczeństwo informacyjne - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod POL_SPI_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Społeczeństwo informacyjne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, Lublin, sala A.2.04 w godz. 10:00-15:00.

Telefon: (81) 537 60 25


Społeczeństwo informacyjne jest jednym z pierwszych kierunków w Polsce, którego program stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z szybkim rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. We współczesnym świecie jednym z najcenniejszych zasobów jest informacja. Wyodrębnienie najbardziej istotnej informacji, jej analiza, przetwarzanie i odpowiednie zarządzanie  są cenną umiejętnością na rynku pracy. Studia łączą nauki społeczne i ścisłe. Nauczysz się sprawnie poruszać w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, analizy danych, baz danych), ale też społecznej i kulturowej (psychologia społeczna, negocjacje, kierowanie zespołem, komunikowanie międzykulturowe). Dowiesz się, jak definiować problemy współczesnego społeczeństwa informacyjnego i szukać dla nich rozwiązań. 

Społeczeństwo informacyjne to kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Kierunek społeczeństwo informacyjne na UMCS został wyróżniony certyfikatem „Studia z Przyszłością”, co gwarantuje Ci zdobycie najlepszego wykształcenia.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • elektroniczna administracja,
 • e-przedsiębiorczość.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Społeczeństwo informacyjne jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, sektorze informatycznym, organizacjach pozarządowych, agencjach marketingowych. Absolwent potrafi rozpoznawać i rozwiązywać problemy na styku: społeczeństwo - systemy informacyjne; przedsiębiorczość – zarządzanie przepływem danych; praca projektowa – procesy społeczne. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym funkcjonowania państwa i świata, administracji, prawa, ekonomii oraz pogłębionej znajomości narzędzi, technik informatycznych i środowiska internetowego absolwent jest przygotowany do kreatywnego rozwiązywania zadań związanych z rozwojem technologicznym albo samozatrudnienia. Dodatkowo absolwenci są wyposażeni w kompetencje miękkie dotyczące negocjacji i rozwiązywania sporów w instytucji/organizacji, pracy międzysektorowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych do kreowania wizerunku instytucji/organizacji i komunikacji społecznej.

Istotne dla profilu kształcenia w ramach kierunku są zajęcia praktyczne dotyczące kompetencji technologicznych, związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i organizacją projektów oraz grupa zajęć o profilu społecznym. Pozwala to na poznanie dynamiki zmian społecznych i technologicznych, umiejętności i wiedzy na temat możliwości wykorzystywania narzędzi ICT w rozwiązywaniu problemów społecznych i kulturowych, a także kompetencje społeczne. Absolwent zna podstawy programowania i zarządzania bazami danych, zna popularne aplikacje multimedialne i biznesowe, potrafi przygotować treści i design stron internetowych, opracuje różnego rodzaju analizy i raporty; działania z zakresu komunikacji społecznej i marketingu w mediach, zarządzania i bezpieczeństwa informacji, obsługi platform i systemów cyfrowych, sieciowych. Absolwent ma też wiedzę z zakresu teorii i historii społeczeństwa informacyjnego, dyscyplin prawnych, socjologicznych, politologicznych, związanych z komunikacją społeczną.

Grupa najlepszych studentów - w wyniku staży w środowisku biznesowym, organizacjach pozarządowych i administracji - ma szansę wejść na rynek pracy jeszcze przed skończeniem pierwszego stopnia studiów.

Co po studiach?

Możesz pracować, np. w sektorze pozarządowym, informatycznym, w administracji publicznej, agencjach marketingowych, komunikacji społecznej. Będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Masz umiejętność adaptowania wiedzy z zakresu nauk społecznych na potrzeby tworzenia analiz, ekspertyz i rozwiązywania problemów o charakterze społeczno-technologicznym, administracyjnym i związanych z przedsiębiorczością. Jesteś  przygotowany do programowania, zarządzania bazami danych i przepływem informacji; pracy z popularnymi aplikacjami multimedialnymi i biznesowymi; działania na polu komunikacji społecznej i marketingu w mediach. Twoja wiedza przyda się tam, gdzie trzeba rozpoznawać i rozwiązywać problemy na styku społeczeństwo – systemy informacyjne czy przedsiębiorczość – zarządzanie przepływem danych. Będziesz przygotowany do kreatywnego rozwiązywania zadań i problemów społecznych powstających wobec nowych wyzwań ICT. Możesz poszerzać swoją wiedzę i kontynuować naukę na studiach II stopnia na tym samym kierunku albo innych proponowanych przez UMCS.

 

Możliwości w trakcie studiów:

 • zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),
 • wyjazdy do instytucji państwowych, organizacji, redakcji czasopism,
 • praktyczne zajęcia, m.in. projektowanie stron www, pracownia audiowizualna, zarządzanie projektami informatycznymi, bazy danych, e-biznes, programowanie obiektowe
 • działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”, „Consensus”, TV UMCS, Akademickie Radio Centrum),
 • spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów, kultury, informatykami,, 
 • atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,
 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim,
 • szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
 • rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
 • programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST)
 • współpraca z SAMSUNG Inkubator.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie;
- jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, informatyka, fizyka i astronomia.