Społeczeństwo informacyjne - stacjonarne pierwszego stopnia


W mocy od: 2 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie;
- jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, informatyka, fizyka i astronomia.