Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawno-administracyjny - zaoczne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PRA_PAD_Z1
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawno - administracyjny
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sala nr 2 (parter)

tel. 815377776 (czynny w godzinach obsługi kandydatów)

wkr.pad@mail.umcs.pl


Praca w administracji. Dla niektórych może wydawać się koszmarem, dla Ciebie jest marzeniem. Widzisz duży potencjał w instytucjach rządowych i samorządowych. Wiesz, że można się tam piąć po szczeblach kariery równie skutecznie jak w korporacji. Świetnie czujesz się, załatwiając różne ważne sprawy, nie przeraża Cię praca z dokumentami pełnymi paragrafów i potrafisz działać w sprawny sposób, wykorzystując dobrą znajomość przepisów prawa. Jednak najpierw musisz je dokładnie poznać. Umożliwi Ci to kierunek prawno-administracyjny, na którym zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Studia te przygotują Cię także do pracy urzędniczej, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych w różnych rodzajach administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), ale także w instytucjach prywatnych. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku prawno-administracyjnego w zaawansowanym stopniu zna krajowe i ponadnarodowe źródła prawa oraz treść przepisów niezbędnych w pracy urzędnika administracji, a także różnorodne metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni. Posiada również wiedzę o organach stosujących prawo, ich genezie, strukturze organizacyjnej, kompetencjach, sposobach procedowania przed nimi oraz perspektywach rozwoju. Jest świadomy złożonych zależności między organami stosującymi prawo oraz podmiotami, wobec których jest ono stosowane, a także podstawowych ekonomicznych uwarunkowań działalności urzędnika administracji; w szczególności zasada i pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Absolwent zna podstawowe zasady oraz publiczno- i prywatnoprawne regulacje tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Potrafi analizować i prawidłowo rozwiązywać pojawiające się w pracy urzędnika problemy, prawidłowo dobierać źródła prawa i pozyskiwać treść niezbędnych w jego pracy przepisów, a także analizować je, stosując różne wnioskowania prawnicze. Umie również odpowiednio dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia pracy urzędniczej, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne oraz komunikować się przy pomocy języka urzędniczego i prawniczego. Absolwent posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi planować i organizować własną pracę jako jednostki i członka zespołu oraz wykonywać ją indywidualnie i we współpracy z innymi członkami zespołu. Absolwent jest przygotowany do wypełniania społecznych zadań administracji, w szczególności przez inicjowanie działań na rzecz interesu publicznego oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 
Co po studiach? 
 
Kierunek ten przygotowuje zarówno do pracy w różnych rodzajach administracji, ale też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pracę znajdziesz np. w jednostkach administracji publicznej rządowej i samorządowej, ale też administracji różnych podmiotów gospodarczych. Pracować możesz również w służbie cywilnej, instytucjach niepublicznych, pozarządowych czy placówkach kulturalnych i oświatowych. Twoja wiedza przyda się także w strukturach partii politycznych czy instytucjach współpracujących z państwami członkowskimi UE. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, możesz podjąć studia II stopnia lub podyplomowe.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• rozwijanie zainteresowań w licznych studenckich kołach naukowych (m.in. Prawników, Doktryn Politycznych i Prawnych, Prawa Gospodarczego, Mediacji i Negocjacji, Prawa Parlamentarnego czy Prawa Podatkowego), 
• działalność w organizacjach studenckich, np. Samorządzie Studentów czy Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Lublin, 
• uczestnictwo w programach wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST),
• wyjazdy studyjne do Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji,
• bogata oferta praktyk i staży studenckich w instytucjach publicznych,
• możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.