Unia Europejska

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2024-2025

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Turystyka i rekreacja - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NOZ_TUR_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Turystyka i rekreacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2024 00:00 – 18.09.2024 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 18 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 19 września - test kompetencyjny, sala 2D (budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, al. Kraśnica 2D), godz. 11:00
 • 20 września - ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia 
 • 23-24 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów

sala 2D - budynek Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, al. Kraśncka 2D

telefon:

1) oferta kształcenia: dr Michał Zembrzycki - 81-537-69-95

2) sprawy dotyczące rekrutacji: mgr Krzysztof Łoboda - 81-537-68-20


Opis kierunku

Studia przygotowują do pracy w fascynującej i stale rozwijającej się branży turystycznej. Stanowią uzupełnienie studiów I stopnia ale są adresowane również do absolwentów innych kierunków, którzy są zainteresowani biznesowym podejściem do zawodu i kreatywną pracą z ludźmi oraz lubią wyzwania. Studia te uczą strategicznego myślenia oraz zarządzania poszczególnymi elementami współczesnej branży turystycznej. Pokazują jak odpowiedzialnie i innowacyjnie traktować zasoby środowiska, jak odpowiadać na potrzeby turystów i poszukiwać nowych rozwiązań i produktów oraz jak rozwijać turystykę na poziomie gminy, miasta lub całego regionu. Dostarczają też wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej, uczą w jaki sposób osiągać z niej korzyści i jakimi środkami rozwiązywać określone problemy. Są doskonałym wyborem dla osób, które planują związać swoje życie zawodowe z branżą turystyczną.
W programie studiów występują 3 specjalności do wyboru przez studentów, które nawiązują ściśle  do potrzeb współczesnego rynku pracy i pozwalają studentom sprofilować ich wykształcenie. Oprócz nich studenci realizują zestaw przedmiotów podstawowych.
 
Są to m.in. przedmioty takie jak:
 • międzynarodowa współpraca w turystyce i rekreacji
 • zarządzanie marketingowe w turystyce
 • gospodarka i planowanie turystyczne
 • finanse i ubezpieczenia w turystyce i rekreacji
 • metody informatyczne w turystyce i rekreacji
 • produkt turystyczny
 • organizacja czasu wolnego
 • rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne
 • potencjalne i funkcjonalne regiony turystyczne
 • miasta jako obszary recepcji turystycznej
Specjalności
Na tym kierunku student może wybrac jedną z trzech specjalności:
 • marketing i zarządzanie w turystyce
 • rekreacja i turystyka aktywna
 • planowanie i organizacja turystyki i rekreacji
Sylwetka absolwenta
Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w różnych dziedzinach sektora turystycznego. Posiada szerokie kompetencje zawodowe m.in.:
 • ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych oraz poszczególnych działów sektora turystycznego,
 • potrafi projektować produkty  i usługi turystyczne dla określonych grup odbiorców,
 • ma umiejętność  wdrażania innowacji turystycznych,
 • opracowuje plany działań marketingowych dla rynku usług turystycznych,
 • jest przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością turystyczną,
 • ma przygotowanie do podejmowania samodzielnej działalności  gospodarczej.
Co po studiach?
Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w różnego typu przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z branżą turystyczną, w tym na stanowiskach menadżerskich m.in. w:  
 • biurach podróży i centrach informacji turystycznej,
 • w przedsiębiorstwach branży hotelowej,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych oraz centrach odnowy biologicznej,
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej zajmujących się planowaniem turystyki i infrastruktury turystycznej,
 • ogólnopolskich i światowych organizacjach turystycznych,
 • wydawnictwach, mediach i serwisach branży turystycznej,
 • liniach i portach lotniczych,
 • we własnym przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych.
Możliwości rozwoju
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego.
 • udział w krajowych lub międzynarodowych targach turystycznych
 • działalność w  samorządzie studentów
 • działalność w  kołach naukowych (Geografów, Geografii Wojskowej i Zarządzania Kryzysowego, Turystyki i Rekreacji, Geoinformatyków, Planistów)
 • wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami.
 • praca w zespole programowym ds. kierunku turystyka i rekreacja oraz w zespole ds. jakości kształcenia.
 • udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
 • organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.
Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?
 
 • Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami.
 • Udział w wyjazdach zagranicznych (Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię).
 • Udział w certyfikowanych szkoleniach i projektach wspomagających rozwój osobowy.
 • Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
 • Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w branży turystycznej i uczymy obsługi powszechnie używanych systemów rezerwacyjnych. 
 • Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy, które są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
 • Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
 • Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.
 
Szczegółowy program studiów:
Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.lublin.pl
Film promocyjny:
 

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończonych studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); Dla absolwentów innych kierunków studiów niż Turystyka i rekreacja warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji. Test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Pozytywny wynik testu to co najmniej 16 punktów.