Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod PRA_PMU_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 14
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 22 września, do godz. 12:00 - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 11-31 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 1 sierpnia, 3 sierpnia, 14 sierpnia, 17 sierpnia, 22 sierpnia i 29 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 4-22 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób

Obsługa kandydatów na studia niestacjonarne jednolite magisterskie, studia niestacjonarne I-go stopnia, studia stacjonarne II-go stopnia oraz studia niestacjonarne II-go stopnia:

 • od 11 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00,
 • 1 sierpnia, 3 sierpnia, 14 sierpnia, 17 sierpnia, 22 sierpnia i 29 sierpnia - w godz. 10.00 - 12.00,
 • od 4 września 2023 r. do 22 września 2023 r. w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sala nr 2 (parter)

tel. 815377776 (czynny w godzinach obsługi kandydatów)

 

wkr.pad@mail.umcs.pl


Po ukończeniu studiów I stopnia związanych z naukami społecznymi lub humanistycznymi chcesz poszerzyć wiedzę oraz zyskać nowe kompetencje, które przydadzą Ci się w karierze zawodowej. Interesuje Cię prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej i chcesz dokładnie poznać ich genezę oraz zasady stosowania, aby pracować jako specjalista w tym zakresie w międzynarodowym zespole. Kierunek prawo międzynarodowej i prawo Unii Europejskiej oferuje Ci taką możliwość! W ciągu dwóch lat zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego i prawa UE, a także umiejętność posługiwania się terminologią specjalistyczną. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalność: prawo międzynarodowe
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej posiada wiedzę specjalistyczną na temat prawa międzynarodowego i prawa UE, jak również jest obeznany z terminologią prawniczą w tym zakresie. Absolwent zna źródła prawa międzynarodowego i unijnego, zna bazy udostępniające ww. akty prawne, zna zasady stosowania norm prawa międzynarodowego i unijnego, metody wykładni oraz relacje prawa krajowego do prawa międzynarodowego czy unijnego niezbędne w pracy specjalisty z zakresu prawa unijnego i/lub międzynarodowego. Dzięki temu, że w toku prowadzonych zajęć poznał genezę i ewolucję prawa międzynarodowego i prawa UE oraz główne tendencje rozwojowe w tym zakresie, potrafi odpowiednio identyfikować dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie prawa międzynarodowego oraz prawa UE w życiu społecznym.
Dla osób zainteresowanych aplikacją dyplomatyczno-konsularną ukończenie studiów na tym kierunku będzie, po spełnieniu dodatkowych wymogów, swoistym przygotowaniem do egzaminu wstępnego. Osoby, które posiadają dodatkową znajomość języków obcych i są tłumaczami tekstów specjalistycznych z obszaru prawa unijnego oraz prawa międzynarodowego, będą posiadały dodatkowo szeroki zasób specjalistycznej wiedzy i terminologii z zakresu przedmiotu ich tłumaczeń.
 
Co po studiach?
 
Po ukończeniu tego kierunku pracę znajdziesz w instytucjach, agencjach i organach UE, organizacjach międzynarodowych czy organach samorządu terytorialnego mające w swoich zadaniach współpracę międzynarodową. Twoje umiejętności przydadzą się również w placówkach dyplomatyczno-konsularnych oraz wydziałach/departamentach spraw międzynarodowych ulokowanych w strukturach poszczególnych urzędów miast, gmin itp.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• rozwijanie zainteresowań w licznych studenckich kołach naukowych (m.in. Prawników, Doktryn Politycznych i Prawnych, Prawa Gospodarczego, Mediacji i Negocjacji, Prawa Parlamentarnego czy Prawa Podatkowego), 
• działalność w organizacjach studenckich, np. Samorządzie Studentów czy Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Lublin, 
• uczestnictwo w programach wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST),
• wyjazdy studyjne do Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji,
• bogata oferta praktyk i staży studenckich w instytucjach publicznych,
• możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.
 
O unikatowości kierunku świadczy możliwość realizowania przez studentów kształcenia w ramach tzw. podwójnego dyplomu. Specjalność „Prawo Unii Europejskiej" obejmuje bowiem możliwość podjęcia na drugim roku studiów kształcenia w języku francuskim i uzyskania dyplomu magisterskiego Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy we Francji.
 

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.